SPRING

Thomas

Died 1486

SPRING

Thomas

Father: Thomas Spring

Born 1474

Died (49) 1523

SPRING

Anne

Father: Thomas Spring

Born 1494

Married Thomas Jermyn x 1

Died (34) 1528

SPRING

Rose

Father: Thomas Spring

Born 1496

SPRING

Robert

Father: Thomas Spring

Born 1502

Died (48) 1550

SPRING

John

Father: Thomas Spring

Married Dorothy Waldegrave x 4

Died 1547

SPRING

Thomas

Father: Robert Spring

SPRING

Jerome

Father: Robert Spring

SPRING

John

Father: Robert Spring

SPRING

Nicholas

Father: Robert Spring

SPRING

Stephen

Father: Robert Spring

SPRING

Henry

Father: Robert Spring

SPRING

Dorothy

Father: Robert Spring

SPRING

Frances

Father: Robert Spring

SPRING

William

Father: John Spring

Mother: Dorothy Waldegrave

Died 1599

SPRING

Frances

Father: John Spring

Mother: Dorothy Waldegrave

Married Edmund Wright

SPRING

Bridget

Father: John Spring

Mother: Dorothy Waldegrave

Married Robert Wingfield

Married Thomas Fleetwood

SPRING

Margaret

Father: John Spring

Mother: Dorothy Waldegrave

Married Aubrey Vere x 1

SPRING

John

Father: William Spring

Died 1601

SPRING

William

Father: John Spring

Born 1588

Married Elizabeth Smith

Died (50) 1638

SPRING

William

Father: William Spring

Born 1613

Married Elizabeth Strange x 6

Died (41) 1654

SPRING

William

10G GS Edward III King England

13G GS Philip "Bold" III King France

19G GS Edmund "Ironside" I King England

Father: William Spring

Mother: Elizabeth Strange

Born 1642

Died (42) 1684

SPRING

Dorothy

10G GD Edward III King England

13G GD Philip "Bold" III King France

19G GD Edmund "Ironside" I King England

Father: William Spring

Mother: Elizabeth Strange

Born 1648

Died (67) 1715

SPRING

Thomas

10G GS Edward III King England

13G GS Philip "Bold" III King France

19G GS Edmund "Ironside" I King England

Father: William Spring

Mother: Elizabeth Strange

Died 1677

SPRING

John

10G GS Edward III King England

13G GS Philip "Bold" III King France

19G GS Edmund "Ironside" I King England

Father: William Spring

Mother: Elizabeth Strange

SPRING

Elizabeth

10G GD Edward III King England

13G GD Philip "Bold" III King France

19G GD Edmund "Ironside" I King England

Father: William Spring

Mother: Elizabeth Strange

SPRING

Catherine

10G GD Edward III King England

13G GD Philip "Bold" III King France

19G GD Edmund "Ironside" I King England

Father: William Spring

Mother: Elizabeth Strange

SPRING

Thomas

11G GS Edward III King England

14G GS Philip "Bold" III King France

20G GS Edmund "Ironside" I King England

Father: William Spring

Born 1672

Married (19) Merelina Jermyn x 9

Died (32) 1704

SPRING

John

11G GS Edward III King England

14G GS Philip "Bold" III King France

20G GS Edmund "Ironside" I King England

Father: William Spring

Born 1674

Married Elizabeth Nightingale

Died (66) 1740

SPRING

Sarah

11G GD Edward III King England

14G GD Philip "Bold" III King France

20G GD Edmund "Ironside" I King England

Father: William Spring

SPRING

Thomas

12G GS Edward III King England

15G GS Philip "Bold" III King France

21G GS Edmund "Ironside" I King England

Father: Thomas Spring

Mother: Merelina Jermyn

Born 1694

Died (0) 1694

SPRING

Merolina

12G GD Edward III King England

15G GD Philip "Bold" III King France

21G GD Edmund "Ironside" I King England

Father: Thomas Spring

Mother: Merelina Jermyn

Born 1694

Died (0) 1694

SPRING

Merolina

12G GD Edward III King England

15G GD Philip "Bold" III King France

21G GD Edmund "Ironside" I King England

Father: Thomas Spring

Mother: Merelina Jermyn

Born 1695

Died (66) 1761

SPRING

William

12G GS Edward III King England

15G GS Philip "Bold" III King France

21G GS Edmund "Ironside" I King England

Father: Thomas Spring

Mother: Merelina Jermyn

Born 1697

Died (39) 1736

SPRING

Mary

12G GD Edward III King England

15G GD Philip "Bold" III King France

21G GD Edmund "Ironside" I King England

Father: Thomas Spring

Mother: Merelina Jermyn

Born 1698

Died (67) 1765

SPRING

Penelope

12G GD Edward III King England

15G GD Philip "Bold" III King France

21G GD Edmund "Ironside" I King England

Father: Thomas Spring

Mother: Merelina Jermyn

Born 1700

Died (7) 1707

SPRING

Jermyn

12G GS Edward III King England

15G GS Philip "Bold" III King France

21G GS Edmund "Ironside" I King England

Father: Thomas Spring

Mother: Merelina Jermyn

SPRING

Henrietta Maria

12G GS Edward III King England

15G GS Philip "Bold" III King France

21G GS Edmund "Ironside" I King England

Father: Thomas Spring

Mother: Merelina Jermyn

Died 1733

SPRING

Delariviera

12G GD Edward III King England

15G GD Philip "Bold" III King France

21G GD Edmund "Ironside" I King England

Father: Thomas Spring

Mother: Merelina Jermyn

Died 1733